Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ano ang Ibig Sabihin Delivery Rescheduled by Buyer

Anong Ibig Sabihin Delivery Rescheduled by Buyer
Kapag nakakakita ng impormasyon sa pagpapadala sa Shopee na nagpapakita ng "Delivery attempt was unsuccessful: Delivery rescheduled by buyer", tiyak na maguguluhan at magtatanong ang isang buyer. Ang tanong nila, ano ang kahulugan ng mensaheng ito at kailan darating ang kanilang binili?

Ang buyer ay hindi nagsagawa ng anumang pagpapaliban sa oras ng pagpapadala sa courier, at bilang isang tumatanggap ng kargamento, hindi rin sila nakatanggap ng anumang tawag o mensahe para sa pagkumpirma sa pagbabago ng oras. Ito ay nagdulot ng maraming katanungan.

Ano ang Ibig Sabihin Delivery Attempt was Unsuccessful: Delivery Rescheduled by buyer

Ibig sabihin, hindi maaaring ihatid ang bilihin sa pinanggalingang address dahil nakipag-ugnayan na ang buyer sa courier para i-reschedule ang oras ng pagpapadala. Ang order ay ibabalik sa pinakamalapit na branch office at ipapadala sa oras na napagkasunduan.

Anong Ibig Sabihin Delivery Attempt was Unsuccessful: Delivery Rescheduled by buyer

Nag-rechedule ang buyer ng pagpapadala upang makatanggap siya ng package nang personal sa kanyang tahanan at maiwasan ang sunud-sunod na tagumpay na hindi pagpapadala. Alam na ang pagkakataong kung saan ang pagpapadala ay hindi magtatagumpay ng tatlong beses dahil sa parehong dahilan, ay magreresulta sa pagbabalik ng order sa nagbebenta.

Sa ideal na sitwasyon, malalaman ng buyer ang pagpapaliban sa tulong ng SPX. Ngunit sa karamihan ng pagkakataon, nangyayari ito nang hindi nalalaman ng buyer. Kung wala ang buyer ng telepono ng courier ng Shopee Express, paano makikipag-ugnayan sa SPX?

Malamang na lumitaw ang status na ito dahil sa maling pag-input ng data ng courier sa sistema. Mayroong mas tamang status tulad ng masamang panahon na maaaring makasira sa package, trapik, hindi pa napadala ang order hanggang sa katapusan ng oras ng trabaho / kulang sa oras, o may problema ang courier tulad ng biglaang sakit o hindi maaaring maiwan ang kinakailangan.

Kailan ipadadala ang Package A sa buyer?

Kapag mayroong pagbabago sa oras ng pagpapadala na naisagawa ng buyer, ang package ay ipapadala sa araw na napagkasunduan. Ngunit, kung walang kasunduan, ang pagpapadala ay gagawin kinabukasan. Karaniwan ay darating ang package sa loob ng 2-3 araw.

Kung ang package ay napakahalaga para sa iyo at kailangan mong mapadala ito sa lalong madaling panahon, inirerekomenda na kunin mo ito sa pinakamalapit na SPX point (tingnan sa https://spx.ph/service-point).

Upang kunin ang package, bumisita sa SPX Point sa umaga bago umalis ang courier o sa hapon bago ito magsara. Kapag dumating sa kantor cabang, siguraduhin na ipakita ang iyong ID card at resibo bilang patunay na ikaw ang tumatanggap ng package.

Sa karamihan ng mga kaso, kung mayroong tatlong pagkabigo sa pagpapadala, may panganib na maibalik ang package sa nagpadala. Kung mayroong dalawang pagkabigo sa pagpapadala, agad na makipag-ugnayan sa serbisyo ng customer sa pamamagitan ng Live Chat o Call Center. Itanong ang dahilan ng problema at humiling na agad na ipadala ang package sa tamang address na may kasamang resibo.

Sa katunayan, mas karaniwan ang "delivery rescheduled by buyer" na nangyayari dahil sa pagkakamali ng SPX. Halos hindi kailanman tumatawag ang mga buyer upang ireschedule ang pagpapadala. Kung walang impormasyon sa numero ng telepono ng courier, mahirap magreschedule ng oras ng pagpapadala.